Now showing items 1-2 of 2

  • Категории сакрального ландшафта 

   Воловик, В. М.; Volovyk, V. М.; Воловик, В. Н. (Пермь, 2013)
   Рассматривается географический подход в концепции сакрального ландшафта. Проанализированы основные категории сакрального ландшафта: иерофания, иеротопия и составляющие их понятия сакрального и профанного, священного места, ...
  • Сакральне крізь призму європейської музичної ментальності ХХ століття 

   Ліва, Н. В.; Левая, Н. В.; Liva, N. V. (Київ : Міленіум, 2014)
   У статті розглядається феномен сакрального та його відбиття у сучасній європейській музичній ментальності. На думку автора, коріння духовної та культурної кризи ХХ століття слід шукати у добі романтизму. Важливе місце ...