Now showing items 1-1 of 1

    • Діяльність антикомуністичних сил у повоєнній Польщі (1945-1948 рр.) 

      Войнаровський, А. В.; Войнаровский, А. В.; Voinarovskiy, A. V.; Савчук, А. А.; Savhuk, A. A. (Вінниця, 2014)
      Розкрито основні аспекти формування антикомуністичного підпілля, методи і тактику боротьби, ідеологічні засади різних течій руху Опору, еволюцію боротьби від збройних акцій до громадського протесту.