Now showing items 1-1 of 1

    • Результат дії механізму радикальної реінтерпретації: клас слів-квантифікаторів 

      Грачова, І. Є.; Грачева, И. Е.; Grachova, I. Y. (Наукові записки: Зб. нак.праць – Серія Філологічні науки (мовознавство): У 2ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012)
      У статті розглянута концепція Д.Лайтфута щодо механізму радикальної реінтерпретації мовних одиниць. Прикладом слугувала одна із дистрибуцій слів-квантифікаторів у реченні, а саме плаваюча