Now showing items 1-2 of 2

  • Гуманно-особистісний підхід до взаємодії педагога і учня в контексті аксіосфері сучасної освіти 

   Білик, Т. С.; Билык, Т. С.; Bilyk, T. S. (Вінниця : Корзун Д. Ю., 2014)
   Статтю присвячено вихованню у сучасній школі,яке здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури. Учителі початкових класів повинні користуватись ідеями гуманно-особистісним підходом до навчання і виховання ...
  • Текстовий редактор з позицій об’єктної парадигми 

   Яровенко, Анатолій; Яровенко, А.; Yarovenko, A. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019)
   В статті пропонується до розгляду авторська методика навчання розділу інформатики «Текстові редактори» на базі об’єктної парадигми. Об’єктно-зорієнтований підхід до вивчення текстових редакторів полягає в тому, що текстовий ...