Now showing items 1-1 of 1

    • Адсорбційне очищення стічних вод від важких металів 

      Єлісєєва, Д. С.; Yelisieieva, D. S.; Елисеева, Д. С. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
      Досліджено процеси адсорбційної очистки стічної води від іонів важких металів. Перспективність і ефективність застосування палигорськітових глин для очищення стічних вод підтверджується їх перевагами перед іншими сорбентами, ...