Now showing items 1-3 of 3

  • Вплив спеціалізованих тренувань на фізичну підготовленість кваліфікованих баскетболістів 

   Вознюк, Тетяна; Voznyuk, Tetyana; Вознюк, Татьяна; Дадзіс, Владислав; Dadzis, Vladyslav; Дадзис, Владислав (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   У статті розглядаються питання фізичної підготовки кваліфікованих баскетболістів. За результатами спеціальних тестів визначено динаміку показників фізичної підготовленості спортсменів протягом річного макроциклу. Проведений ...
  • Зміст засобів підготовки легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої-базової підготовки в річному циклі 

   Турлюк, Вікторія; Асаулюк, Інна; Дмитренко, Світлана; Юнаш, Вадим; Турлюк, Юлія; Ковальчук, Андрій; Turlyuk, Viktoria; Asaulyuk, Inna; Dmitrenko, Svitlana; Yunash, Vadim; Turlyuk, Julia; Kovalchuk, Andrey; Турлюк, Виктория; Асаулюк, Инна; Дмитренко, Светлана; Юнаш, Вадим; Турлюк, Юлия; Ковальчук, Андрей (ТОВ "ТВОРИ", 2020)
   Актуальність теми дослідження. Ефективність побудови навчально-тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок вимагає від тренерів неабиякої теоретичної підготовле-ності, розуміння структури макро-циклу, вміння урізноманітнити ...
  • Теоретико-методичні підходи щодо програмування тренувального процесу спортсменів у макроциклі 

   Костюкевич, Віктор; Стасюк, Вадим; Щепотіна, Наталя; Стасюк, Іван; Коннов, Станіслав; Kostyukevich, Victor; Stasyuk, Vadym; Shchepotina, Nataliia; Stasyuk, Ivan; Konnov, Stanyslav (ТОВ "ТВОРИ", 2021)
   Колективну монографію присвячено актуальним проблемам програмування тренувального процесу спортсменів в різних струткурних утвореннях, моделювання та побудови моделей в різних видах спорту, питанням підготовленості та ...