Now showing items 1-2 of 2

  • Інформаційне суспільство як важливий чинник розвитку освітнього середовища у ВНЗ 

   Гуревич, Р. С.; Gurevich, R. C. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   Стаття присвячена розгляду становлення інформаційного суспільства в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Обґрунтовується, що це є фактором розвитку інформаційного освітнього простору. Метою ...
  • Інформаційне суспільство: характеристика і перспективи 

   Гриб, В. І.; Gryb, V. (ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У статті проаналізовано поняття та історію самого терміну «інформаційне суспільство», його істотні характеристики та суперечливий характер майбутнього інформаційного суспільства. Здійснено філософський аналіз поняття ...