Now showing items 1-1 of 1

    • Програма гуртка «Чарівне тісто» для дітей молодшого шкільного віку 

      Джевага, Г.В.; Dzevaga, G.V.; Попружна, І.О.; Попружна, И.А.; Popruzhna, I.O.; Третяк, Ю.С.; Tretyak, Yu.S. (Вінниця:ПП Балюк І.Б., 2019)
      У статті обґрунтовано педагогічні умови організації гуртків для ефективного гармонійного розвитку і виховання учнів. Визначені недоліки діючих програм гурткової роботи «Тістопластика». Описано авторську програму «Чарівне тісто».