Now showing items 1-1 of 1

    • Формування уявлень у школярів про обрізування плодових дерев 

      Іванчук, А. В.; Иванчук, А. В.; Ivanchuk, A. V.; Свята, М. В.; Святая, М. В.; Svjata, M. V.; Тихолаз, Д. В.; Тихолаз, Д. В.; Tycholaz, D. V. (Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019)
      У статті систематизовано навчальний матеріал про технологію обрізування плодових дерев та запропоновано алгоритм вивчення технології обрізування плодових дерев школярами. Представлено варіанти структурно-логічних схем ...