Now showing items 1-2 of 2

  • Статистичні методи опрацювання результатів досіджень 

   Костюкевич, Віктор Митрофанович; Шинкарук, Оксана Анатоліївна; Воронова, Валентина Іванівна; Борисова, Ольга Володимирівна; Костюкевич, В. М.; Шинкарук, О. А.; Воронова, В. І.; Борисова, О. В.; Kostukevich, V. M.; Shynkharuk, O. A.; Voronova, V. I.; Borysova, O. V. (Київ: КНТ, 2017)
   Статистичні методи опрацювання результатів вимірювань є однією із основних складових частин наукового дослідження. Вони дозволяють не лише об’єктивно проаналізувати інформацію стосовно спортивних вимірювань, але й на основі ...
  • Факторна структура фізичного стану школярів 7-х та 8-х класів 

   Лисак, Ірина; Лысак, Ирина; Lysak, Iryna; Іванова, Євгенія; Ивановa, Евгения; Ivanova, Yevheniia; Кулібаба, Сергій; Кулибаба, Сергей; Kulibaba, Serhii (ТОВ «Планер», 2017)
   В результаті факторного аналізу було підтверджено, що групи показників, які характеризують фізичний розвиток (соматометричні показники), функціональний стан серцево-судинної системи у стані спокою, фізична роботоздатність, ...