Now showing items 1-1 of 1

    • Імміграційна політика США 

      Несміянова, А.; Nesmiianova, A. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
      Стаття присвячена висвітленню теми імміграційної політики США. Зроблено теоретичний аналіз видів, умов та особливостей, що стосуються імміграції до Сполучених Штатів Америки.