Now showing items 1-2 of 2

  • Розвиток творчої активності майбутніх вчителів мистецьких дисциплін засобами ІКТ 

   Граб, О.Д.; Grab, O.D. (Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018, 2019-10-10)
   Феномен творчості здебільшого обумовлений обставинами сьогодення, зокрема, неможливістю подолання проблем професійного становлення без активізації творчого потенціалу особистості. До того ж технічний прогрес та інноваційні ...
  • Шляхи використання персонального комп’ютера у процесі професійного навчання 

   Пінаєва, О. Ю.; Пинаева, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Стратій, О. Г.; Стратий, А. Г.; Stratii, O. H.; Гармазій, М. В.; Гармазий, Н. В.; Harmazii, M. V. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті висвітлено шляхи використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у процесі професійної підготовки у ВНЗ, також використання мультимедійних технологій у навчанні, яке дає змогу здійснити активізацію навчання ...