Now showing items 1-2 of 2

  • Ремінісценції на тему сюрреалізму в англійській та американській поезії 

   Прадівлянна, Л. М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L. M. (Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". (ВАК України), 2016)
   Стаття присвячена аналізу ремінісценцій в сюрреалістичних віршах англійських і американських поетів. Ремінісценція розглядається як одне з ключових понять інтермедільності. Виявлено принципи французького сюрреалізму, ...
  • Сюрреалістичні експерименти Девіда Гаскойна 

   Прадівлянна, Л. М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L. M. (Вісник Дніпропетровського Університету. Серія «Філологічні науки», 2016)
   Стаття присвячена аналізу сюрреалістичного періоду творчості англійського поета Девіда Гаскойна. Розглянуто розвиток принципів французького сюрреалізму в його поезіях 1933-1936 рр., визначені мовні домінанти англійської ...