Now showing items 1-1 of 1

    • Ігрові виховні ситуації у формуванні особистості дитини 

      Демченко, О.П.; Демченко, Е.П.; Demchenko, О.Р. (К. : Видавничий Дім «Слово», 2010)
      Показано сутність створення виховних ситуацій як методу організації діяльності, які забезпечують продуктивне суб’єкт-суб’єктне спілкування між вихователем і вихованцями. Розкрито їх значення у вихованні дітей старшого ...