Now showing items 1-1 of 1

    • Етнокультурні ландшафти:регіональні структури і природокористування 

      Воловик, В. М.; Volovyk, V. М. (Вінниця : TOB «Вінницька міська друкарня», 2013)
      У монографії розглянуто особливості формування, розвитку та структури етнокультурних ландшафтів, їх регіональні особливості, прогнозовано можливі шляхи удосконалення та раціонального використання й охорони етнокультурних ...