Now showing items 1-9 of 9

  • Авіфауна загальнозоологічного заказника «Згарський» 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Київ, 2014)
   Упродовж 2009-2014 років на постійних трансектах здійснені обліки авіфауни заказника «Згарський». За їх результатами визначений видовий склад, щільність населення та біомаса птахів, індекс видового багатства різних біотопів. ...
  • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
  • До біології костогриза Coccothraustes coccothraustes (Fringillidae, Aves) в урбоценозах м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Хрущов, С. О.; Хрущев, С. А.; Khrushchov, S. O.; Мельник, А. Ю.; Melnyk, A. Iu. (Софія, 2014)
   Упродовж 2011-2013 років були досліджені окремі аспекти біології костогриза Coccothraustes coccothraustes (Fringillidae, Aves). Зокрема вивчали особливості інтеграції даного виду до міських екосистем, щільність населення ...
  • Зимова орнітофауна урбоценозів Східного Поділля (на прикладі м. Вінниці) 

   Матвійчук О Матвійчук ., О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Куценко, І. І.; Куценко, И. И.; Kutsenko, I. I.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення зимуючих птахів у просторі та часі, особливості ...
  • Особливості формування авіфауни антропогенно-трансформованих екосистем верхнього і середнього Побужжя 

   Матвійчук, О. А.; Matviichuk, O. A.; Матвейчук, О. А. (Вінниця, 2017)
   Вивчено і узагальнено існуючі літературні джерела з проблем видового складу, характеру перебування та топічних зв’язків птахів Верхнього і Середнього Побужжя, як фізико-географічного регіону. Проведені ...
  • Осіннє-зимова авіфауна водойм м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Гулеватий, О. В.; Гулеватый, А. В.; Hulevatyi, O. V. (Вінниця : ВДПУ, 2008)
   У 2007-2008 роках здійснені обліки водоплавних і навколоводних птахів у трьох типах аквакомплексів м. Вінниці. Вивчені щільність населення птахів, сезонні зміни у їх складі. Вирахуваний індекс домінування птахів у кожному ...
  • Попередня оцінка стану орнітоценозів антропогенних ландшафтів Верхнього Побужжя у гніздовий період 

   Серебряков, В. В.; Serebriakov, V. V.; Матвійчук, О. А.; Матвейчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (Тернопіль, 2006)
   Досліджувались видовий склад, щільність популяції, біотопічний перерозподіл та характер перебування птахів у антропогенних ландшафтах верхів’їв басейну р. Південний Буг. Обліки птахів здійснювали в межах шести фіксованих ...
  • Просторово-часова динаміка населення птахів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Куценко, І. І.; Куценко, И. И.; Kutsenko, I. I.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2014)
   В осіннє-зимовий період 2012-2014 років досліджені видовий склад, щільність населення птахів типових ландшафтів м. Вінниці у просторі та часі. Вивчена видова структура, щільність населення птахів, характер їх поширення в ...
  • Птахи – петрофіли м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (Прага, 2013)
   Вивчені окремі механізми адаптації екологічної групи птахів-петрофілів до використання території населених пунктів. Досліджений видовий склад, просторово-біотопічна організація та особливості екології гніздової авіфауни ...