Now showing items 1-3 of 3

  • Практикум з української мови 

   Родюк, Н.Ю.; Rodiuk, N.Y. (Вінниця : ВДПУ, 2019)
   Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Початкова освіта», відповідає вимогам програми дисципліни «Практикум з української мови» і надає можливість узагальнити, систематизувати і закріпити знання правил ...
  • Ритмічна організація американських постмодерністських поетичних текстів (експериментально-фонетичне дослідження) 

   Забужанська, І. Д.; Забужанская, И. Д.; Zabuzhanska, I.D. (Київ, 2016)
   Дисертація присвячена дослідженню ритмічної організації американських постмодерністських поетичних текстів. У роботі побудовано модель ритмічної організації американських постмодерністських поетичних текстів, що зображує ...
  • Системний характер поетичного ритму 

   Забужанська, І. Д.; Забужанская, И. Д.; Zabuzhanska, I. D. (Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015)
   У статті розглядається системний характер основних структурних, семантичних, графічних та звукових способів посилення просодичних засобів ритмічності американських віршованих текстів епохи постмодернізму.