Now showing items 1-1 of 1

    • Актуальні питання мистецької освіти та виховання 

      Белінська, Т. В.; Белинская, Т. В.; Belinska, T. V. (Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018)
      До збірника матеріалів науково-практичної конференції включено наукові статті викладачів і студентів у яких відображено результати актуальних досліджень теоретико-методологічних концепцій мистецької освіти та виховання.