Now showing items 1-2 of 2

  • Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Громов, Є. В.; Громов, Е.В.; Gromov, I. V. (Харків : НТУ «ХПІ», 2019)
   Розглянуті сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства та ви¬ховання лідерів. З'ясовано, що у сучасній зарубіжній організаційній психології все більшої популярності набувають прогресивні моделі лідерства, які приходять ...
  • Сучасні підходи до визначення лідерства 

   Кучер, І.; Кучер, И.; Kucher, I. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті розкрито сутність поняття "лідерство", проведено аналіз сучасних підходів до визначення лідерства та розглянуто особливості розуміння лідерства вітчизняними та зарубіжними вченими.