Now showing items 1-1 of 1

    • Квантитативність як мовна картина світу 

      Грачова, І. Є.; Грачева, И. Е.; Grachova, I. Y. (Переяслав-Хмельницький, Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2017)
      У статті розглянута категорія кількості, її походження та розвиток, квантифікаційна лексика. Кількісні характеристики навколишнього світу є основою формування філософських і мовних категорій кількості, характер яких ...