Now showing items 1-1 of 1

    • Врахування вікових особливостей учнів на уроці іноземних мов 

      Мельник, К.О.; Мельник, К.О.; Melnyk, K. (Наукові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2016)
      У цій статі проаналізовано, те коли саме (тобто у якому віці) найкраще починати вивчати іноземні мови. Описано відмінності між дітьми й дорослими, що пов’язані з віком і зі засвоєнням іноземних мов.