Now showing items 1-1 of 1

    • Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття 

      Войнаровський, А. В.; Voinarovskiy, A. V.; Мазур-Стукальська, І. В.; Mazyr-Stykalska, I. V. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
      Прорецензовано збірник документів та матеріалів, присвячений проведенню радянськими спецслужбами (народний комісаріат державної безпеки, народний комісаріат внутрішніх справ) у завершальний період Другої світової війни ...