Now showing items 1-1 of 1

    • Лабораторний практикум з атомної і ядерної фізики 

      Білюк, А. І.; Билюк, А. И.; Biliuk, A. I. (Вінниця: ВДПУ, 2011)
      У посібнику розглянуто основні методи вимірювання фізичних величин, класифікацію похибок вимірювання і обробку результатів фізичного експерименту сучасними методами. Описано лабораторні роботи з квантової фізики. Основну ...