Now showing items 1-4 of 4

  • Електротехніка 

   Матвійчук, А. Я.; Матвейчук, А. Я.; Matviichuk, A. Ya.; Стінянський, В. Л.; Стынянский, В. Л.; Stinianskyi, V. L. (ВДПУ, Вінниця, 2017)
   В начальному посібнику наведені лекції та методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт,що відповідають навчальній програмі з курсу «Загальна електротехніка». Окремі лабораторні заняття з розділів «Електричні ...
  • Елементи сучасних технологій у енергетиці під час лабораторних занять з електротехніки 

   Матвійчук А. Я.; Матвийчук А. Я.; Мatviythuk, A. Ya.; Філімончук, Ю. В.; Фиимончук, Ю. В.; Fílímonchuk, YU. V.; Парфенюк, А. В.; Parfenyuk, A. V. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті, на прикладі лабораторної роботи на тему: «Дослідження параметрів сонячних батарей», пропонується методика вивчення елементів сучасних енергозберігаючих технологій майбутніми вчителями трудового навчання. Для ...
  • Лабораторний практикум із навчальної дисципліни «Робочі машини» для студентів за напрямом підготовки 6.010103 Технологічна освіта 

   Іванчук, А. В.; Иванчук, А. В.; Ivanchuk, A. V.; Гаркушевський, В. С.; Гаркушевский, В. С.; Garkushevsky, V. S.; Цвілик, С. Д.; Цвилык, С. Д.; Tsvilik, S. D. (Вінниця: ПП ТД «Едельвейс і К», 2018)
   У лабораторному практикумі з навчальної дисципліни «Робочі машини» наведено навчальну програму, зміст лабораторних робіт, методику їх проведення та тестове оцінювання знань з усіх лабораторних робіт. Також з метою формування ...
  • Лабораторні роботи з фізіології рухової активності 

   Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. (Вінниця, 2018)
   Лабораторні роботи даного посібника відповідають вимогам навчального плану та навчальної програми з фізіології рухової активності. До кожної теми подається зміст, а до окремих занять коротке теоретичне пояснення. Для ...