Now showing items 1-1 of 1

    • Лабораторна схожість насіння бобів кормових за використання стимуляторів росту 

      Личманюк, Ю. О.; Лычманюк, Ю. А.; Lichmanyuk, Yu. O.; Кравчук, І. М.; Кравчук, И. Н.; Kravchuk, I. M.; Олійник, Т. В.; Олийнык, Т. В.; Oliynyk, T. V.; Поліщук, Т. В.; Полищук, Т. В.; Polishchuk, T. V.; Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. A.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (Praha, 2019)
      Передпосівна обробка насіння бобів кормових препаратами гетероауксин, реастим та епін зумовлювала підвищення якісних характеристик насіння (енергії проростання та схожості)