Now showing items 1-4 of 4

  • Гендерний чинник у мові та мовленні 

   Козачишина, О. Л.; Kozachyshyna, O. L. (Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2007)
   Предметом даної статті є узагальнений аналіз гендерних особливостей усного та писемного мовлення. У більшості розглянутих досліджень підтверджується наявність ряду відмінностей в мовленні представників двох статей. Однак ...
  • Дискурс телереклами: лінгвопрагматичний і стилістичний аспекти: дипломна робота 

   Копиця, Роман; Капица, Роман; Kopytsia, R. (2019)
   Дипломне дослідження присвячене вивченню сучасного українськомовного телерекламного дискурсу. На матеріалі телерекламних повідомлень, дібраних методом суцільного та серійного вибирання, із 3 сучасних українськомовних ...
  • Способи реалізації каузативностів англомовному конфліктному дискурсі 

   Колядич, Ю. В.; Koliaduch, Yu. (Вінниця: ВДПУ, 2013)
   Розглянуто способи реалізації каузативності як універсальної категорії в англомовному конфліктному дискурсі. Визначаючи каузативність як специфічний засіб відображення інтерперсональних відношень, що існують в обєктивній ...
  • Сучасний філологічний коментар до поняття “комунікативна стратегія” 

   Човганюк, М. М.; Човганюк, М. Н.; Chovhanyuck, M. (Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя), 2014)
   У статті окреслено наукові підходи до осмислення поняття “комунікативна стратегія” та узагальнено основні класифікації комунікативно-дискурсивних стратегій у сучасній лінгвістиці.