Now showing items 1-1 of 1

    • Санкції як інструмент у зовнішній політиці США 

      Юрченко, Л.; Yurchenko, L. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
      Стаття присвячена аналізу місця та ролі санкцій у зовнішній політиці США. Прослідковується еволюція санкційної політики країни в біполярну та постбіполярну добу. При цьому відзначається, що політика застосування санкцій ...