Now showing items 1-1 of 1

    • Розвиток іншомовної компетентності в аудіюванні учнів старшої школи: дипломна робота. 

      Лівкутна, Тетяна Сергіївна; Ливкутная, Т.С.; Livkutna, T.S. (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2018)
      Дипломна робота присвячена проблемі навчання аудіювання іноземною мовою учнів старшої школи.Визначено етапи та засоби формування аудитивної компетентності. Обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність розробленої ...