Now showing items 1-1 of 1

    • Структурно-семантичні особливості сюрреальних образів Б.-І. Антонича 

      Прадівлянна, Л. М.; Прадивлянная, Л. Н.; Pradivlianna, L. M. (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019)
      Статтю присвячено вивченню питань українського сюрреалізму та вияву сюрреалістичних мотивів у поезії Б.-І. Антонича як прояву цього явища мистецтва у національній культурі. Узагальнено погляди літературознавців на дану ...