Now showing items 1-2 of 2

  • Мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою учнів початкової школи 

   Яковлів, Володимир; Герасимишин, Віктор; Чуйко, Юрій; Yakovlev, Vladimir; Gerasimishin, Victor; Chuyko, Yuri; Яковлев, Владимир; Герасимишин, Виктор; Чуйко, Юрий (ТОВ "Твори", 2020)
   Актуальність теми дослід-ження. Розглянуто становлення мотивації школярів початкових класів. Описано вікові особливості розвитку мотивації школярів до занять фізичною культурою та спортом. Експериментально дослід-жено і ...
  • Степ-аеробіка як засіб підвищення фізичного стану студентської молоді 

   Яковлів, Володимир; Ковальчук, Андрій; Маринчук, Петро; Yakovlev, Vladimir; Kovalchuk, Andrey; Marinchuk, Peter (ТОВ "ТВОРИ", 2021)
   Актуальність теми дослідження. Одним з пріоритетних напрямків формування і зміцнення здоров'я нації є процес фізичного виховання студентської молоді, орієнтований на зміцнення здоров'я, підвищення працездатності та фізичної ...