Now showing items 1-1 of 1

    • Територіальна варіативність сучасної німецької вимовної норми : дипломна робота 

      Ядров, Андрій Леонідович; Ядров, А.Л.; Yadrov, A.L. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2019)
      У роботі висвітлено внутрішні та зовнішні фактори варіативності сучасної німецької орфоепічної норми, досліджено кореляцію алофонічної варіативності голосних і приголосних фонем сучасної німецької мови у Німеччині із ...