Now showing items 1-6 of 6

  • Використання комп’ютерних програм у техніко-конструкторській діяльності учнів 

   Бірюк, О. О.; Бирюк, А. А.; Biryuk, О. О.; Рабоконь, О. І.; Рабоконь, А. И.; Rabokon, O. I.; Матвійчук, А. Я.; Матвийчук, А. Я.; Matviychuk, A. Ya. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   У статті обґрунтовані окремі шляхи вирішення проблеми організації техніко-конструкторської діяльності учнів у сучасних умовах. Одним із важливих факторів мотивації учнів до технічної творчості та її ефективності є упровадження ...
  • Методичні аспекти навчання учнів старших класів петриківського розпису на заняттях технологій 

   Матвійчук, А. Я.; Матвийчук, А. Я.; Matviychuk, A. Ya.; Рабоконь, О. І.; Рабоконь, А. И.; Rabokon, O. I.; Якубівська, Н. Л.; Якубовская, Н. Л.; Yakubovskaya, N. L. (Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019)
   У статті обґрунтовані окремі шляхи вирішення проблеми організації занять з дисципліни «Технології» та гурткової роботи при вивченні модуля «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва». Наведені приклади навчання елементам ...
  • Методологічні основи організації пошукової діяльності школярів у процесі розв'язування навчальних винахідницьких задач 

   Іванчук, А. В.; Иванчук, А. В.; Ivanchuk, A. V.; Людва, О. В.; Людва, А. В.; Lyudva, O. V.; Рабоконь, О. І.; Рабоконь, О. И.; Rabokon, O. I. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   У статті висвітлені результати дослідницької роботи проведеної з метою аналізу методологічних основ організації пошукової діяльності школярів у процесі розв’язування навчальних винахідницьких задач
  • Особливості планування та реалізації міжпредметних зв’язків у трудовому навчанні учнів 

   Бондаренко, Ю. О.; Бондаренко, Ю. А.; Bondarenko, Yu. O.; Рабоконь, О. І.; Рабоконь, А. И.; Rabokon, O. I.; Матвійчук, А. Я.; Матвийчук, А. Я.; Matviychuk, A. Ya. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   У статті запропоновано способи планування і реалізації міжпредметних зв’язків трудового навчання, фізики і креслення при організації техніко-конструкторської діяльності учнів.
  • Політехнічні основи навчання технологій 

   Іванчук, А. В.; Иванчук, А. В.; Ivanchuk, A. V.; Рабоконь, О. І.; Рабоконь, О. И.; Rabokon, O. I.; Шепітко, О. В.; Шепитко, А. В.; Shepitko, O. V. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2018)
   У статті висвітлені результати аналізу впровадження політехнічного принципу навчання в процес вивчення школярами технічних знань в освітній галузі «Технологія».
  • Техніко-конструкторська діяльність учнів – важливий фактор розвитку творчої особистості 

   Матвійчук, А. Я.; Матвийчук, А. Я.; Matviychuk, A. Ya.; Бірюк, О. О.; Бирюк, А. А.; Biryuk, O. O.; Рабоконь, О. І.; Рабоконь, А. И.; Rabokon, O. I. (Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019)
   У статті дається формулювання понять: «техніко-конструкторська діяльність учнів», «техніко-конструкторські знання і вміння». Систематизовані методи навчання у вигляді п’яти груп: загальнодидактичні, спеціальні, специфічні, ...