Now showing items 1-1 of 1

    • Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках математики 

      Надобко, О.; Nadobko, О. (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
      У статті йдеться про особливості розвитку критичного мислення учнів на уроках математики в початковій школі. Увага зосереджена на розкритті суті процесу та аналізу методів, використання яких сприяє розвитку критичного мислення.