Now showing items 1-1 of 1

    • Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал 

      Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University; Факультет фізичного виховання та спорту; Факультет физического воспитания и спорта; Faculty of physical education and sport (ТОВ фірма «Планер», 2017)
      Видання включає наукові статті з актуальних пробем фізичного виховання та спорту. Издание включает научные статьи по актуальным пробем физического воспитания и спорта. The publication includes scientific articles on topical ...