Now showing items 1-2 of 2

  • Методологічні засади навчання медіаграмотності у практиці педагогічних ЗВО. 

   Зарічна, О.; Бучацька, С.; Давидюк, М.; Zarichna, O.; Buchatska, S.; Davydiuk, M. (2021)
   У статті представлена методологічна база інтеграції інфо-медійної грамотності в іншомовні навчальні курси ЗВО. Визначено принципи, педагогічні умови, критерії вибору навчального матеріалу, методичні прийоми, які забезпечують ...
  • Особистісно-професійне становлення майбутнього педагога : монографія 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V.; Волошина, О. В.; Voloshyna, O.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S.; Давидюк, М. О.; Davydiuk, M.; Дембіцька, С. В.; Дембицкая, С. В.; Dembitska, S.; Кобилянський, О. В.; Кобылянский, А. В.; Kobylianskyi, O.; Кравець, О. М.; Кравец, А. Н.; Мельник, І. М.; Мельник, И. Н.; Melnyk, I.; Мудрак, Л. Ю.; Mudrak, L.; Наливайко, О. Б.; Nalyvaiko, O.; Подуфалова, К. Ю.; Podufalova, K.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V.; Sapohov, M.; Сапогов М. В.; Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O.; Stoliarenko, O.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V.; Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I.; Шахов, В. І.; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. (Вінниця : Твори, 2020)
   У монографії аналізуються різні аспекти проблеми особистісно-професійного становлення майбутнього педагога: формування професійної самосвідомості, професійної ідентичності, професійної відповідальності, професійно-педагогічної ...