Now showing items 1-12 of 12

  • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія 

   Акімова, О. В.; Акимова, А. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V. A.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   У колективній монографії викладачів дисциплін педагогічного циклу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського представлені авторські технології навчання, виховання та взаємодії між ...
  • Виховні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті обґрунтована авторська концепція креативно спрямованого змісту історії педагогіки, виявлені творчі можливості цієї навчальної дисципліни. Представлена дидактична модель креативно спрямованого змісту освіти, основним ...
  • Креативні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015)
   У статті обгрунтована авторська концепція креативно спрямованого змісту історії педагогіки, виявлені творчі можливості цієї навчальної дисципліни. Представлена дидактична модель креативно спрямованого змісту освіти, основним ...
  • Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності« Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Хамська, Н. Б.; Хамская, Н. Б.; Khamska, N. B. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
   Методичні рекомендації містять навчально-методичні матеріали з педагогіки вищої школи, методики викладання у вищій школі, методології та методів педагогічних досліджень, теорії та практики вищої професійної ...
  • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Браніцька, Тетяна Ромуальдівна; Браницкая, Т. Р.; Branitska, T. R.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Зайонц, Даріуш; Зайонц, Д.; Zając, Dariusz; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кубяк-Шимборська, Ева; Кубяк-Шимборска, Е.; Kubiak-Szymborska, Ewa; Куцевол, Ольга Миколаївна; Куцевол, О. Н.; Kutsevol, O. M.; Надкернична, Любов Іванівна; Надкерничная, Л. И.; Nadkernychna, L. I.; Подгурська-Яхнік, Дорота; Подгурска-Яхник, Д.; Podgorska-Jachnik, Dorota; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, Е. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V. (Вінниця : Нілан, 2014)
   У монографії висвітлюються результати досліджень багатоаспектної проблеми особистісно-професійного становлення майбутніх учителів: розвитку їх особистісної зрілості, творчого мислення, самоактуалізації, формування базової ...
  • Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамськая, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, Владислав Володимирович; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У монографії розкриваються психолого-педагогічні засади розвитку професійно важливих якостей у майбутніх учителів: творчого мислення, рефлексивності, професійної самосвідомості, моральних якостей, готовності до професійного ...
  • Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. Д.; Akimova, O. V. (Вінниця, 2010)
   В дисертації здійснено дослідження теоретико-методичних засад формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти. Науково обґрунтовано концепцію формування творчого мислення майбутнього ...
  • Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Коломієць, Дмитро Іванович; Коломиец, Д. И.; Kolomiiets, D. I.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамська, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
   У монографії розкриваються теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...
  • Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В; Akimova, O. V. (Тернопіль (ТНПУ), 2010)
   В дисертації здійснено дослідження теоретико-методичних засад формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти. Науково обґрунтовано концепцію формування творчого мислення майбутнього ...
  • Умови розвитку творчого мислення студентів університету 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Сапогов, М. В.; Sapohov, M. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014)
   Стаття присвячена обґрунтуванню однієї з визначальних умов розвитку творчого мислення майбутніх вчителів, яка полягає у формуванні активно-творчого типу засвоєння знань.
  • Формування активно-творчого типу засвоєння знань студентів як умова розвитку їх творчого професійного мислення 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Сурсаєва, І. С.; Сурсаева, И. С.; Sursaieva, I. S. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   Стаття присвячена обґрунтуванню однієї з визначальних умов розвитку творчого мислення майбутніх вчителів, яка полягає у формуванні активно - творчого типу засвоєння знань.
  • Формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davidchuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамская, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У монографії розкриваються концептуальні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...