Now showing items 1-1 of 1

    • Статус слів-квантифікаторів в англійській мові VII-XVII ст. 

      Грачова, І.Є.; Мосійчук, А.В.; Радудік, О.Є.; Грачева, И.Е.; Мосийчук, А.В.; Радудик, Е.Е; Grachova, I.E; Mosiichuk, А.V.; Radydik, O.E. (Science and education a New Dimension Philology VIII (67). Іssue 225. Directory of research journal indexing ulrichs web global serials directory union of international associations yearbook scribd academia., 2020)
      У статті розглянуті проблеми частиномовного статусу слів-квантифікаторів в період їх становлення протягом VII-XVII ст. Діахронічні дослідження є важливою ланкою сучасної лінгвістичної науки, оскільки без них не можливо ...