Now showing items 1-2 of 2

  • Інтенсифікація навчального процесу засобами інтерактивного навчання 

   Кадемія, Майя Юхимівна; Кадемия, Майя Ефимовна; Kademiya, M.; Дідух, Любов Іванівна; Дидух, Любовь Ивановна; Didukhe, L. (Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017)
   У статті розглянута інтенсифікація навчального процесу на основі використання диференційованого інтерактивного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Особлива увага приділяється впровадженню ...
  • Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх учителів: [монографія] 

   Гуревич, Роман Семенович; Гордійчук, Галина Борисівна; Кадемія, Майя Юхимівна; Кириленко, Неля Михайлівна; Коношевський, Леонід Леонідович; Шахіна, Ірина Юріївна; Гуревич, Р. С.; Гордийчук, Г. Б.; Кадемия, М. Е.; Кириленко, Н. М.; Коношевский, Л. Л.; Шахина, И. Ю.; Gurevych, R. S.; Hordiichuk, H. B.; Kademiia, M. Yu.; Kyrylenko, N. M.; Konoshevskyi, L. L.; Shakhina, I. Yu. (Вінниця : Нілан- ЛТД, 2017)
   Монографію присвячено аналізу й обґрунтуванню теоретичних і методичних засад застосування в освітній практиці ВНЗ інформаційно-освітніх порталів як структурованої бази знань у різних галузях науки та діяльності, доступну ...