Now showing items 53-72 of 4879

  • Implementing of problem-based learning in the ESL classroom 

   Lysa, A.; Лиса, А. М.; Хмизенко, Д. О.; Khmyzenko, D.; Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. (2016)
   Дана стаття займається оглядом змісту проблемного навчання та основних шляхів його застосування у процесі вивчення англійської мови як другої. Проблемне навчання це індуктивний прийом навчання, що використовує реальну ...
  • Incorporating video content in the esl classroom: learning strategies and conceptual sidelines 

   Зарічна, О. В.; Зарична, Е. В.; Zarichna, O. V.; Мельник, Л. В.; Melnyk, L.; Litvinova, A.; Літвінова, A. М.; Литвинова, А. М. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Стаття присвячена проблемі використання автентичних відеоресурсів, зокрема фільмів і трейлерів, у вивченні іноземної мови. Поєднання звукового і візуального образів, реальні ситуації спілкування, що мають відповідне мовне ...
  • Incorporating Video Content in the ESL Classroom: Learning Strategies and Conceptual Sidelines. 

   Зарічна, О.В.; Заричная, Е. В.; Zarichna, O.V.; Мельник, Л. В.; Мельник, Л. В.; Melnyk, L. V.; Літвінова, А. М.; Литвинова, А. Н.; Litvinova, A. M. (Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018)
   The article is dedicated to incorporation of authentic video resources, films and trailers in particular, in the process of foreign language learning. The article presents an integral methodology of using this video resource ...
  • Indicators of level development of the Olympic knowledge of elementary school pupils 

   Misjura, Alina; Місюра, Аліна; Vrublevskiy, Eugenу; Врублевський, Євгеній (ТОВ «Планер», 2019)
   The Olympic Movement – the social phenomenon, having a huge impact on many spheres of society life, especially on education. Inclusion of the Olympic bases in the process of education promotes the formation of pupils’ ...
  • Individual approach in the development of muscle mass in women of mature age 

   Naumenko, Yanina; Науменко, Яніна; Vrublevskiy, Eugeny; Врублевський, Євгеній; Sevdaleva, Kseniya; Севдалева, Ксенія (ТОВ «Планер», 2019)
   This article deals with the current trend in the work of most fitness clubs - personal training. The description of the work of an individual trainer and the advantages of such classes are given. Emphasis is placed on ...
  • Influence of dextrel and paklobutrazol retarders on productivity of sugar beet plants 

   Shevchuk, O. A; Шевчук, О.А. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2018)
   Застосування препаратів ретардантної дії декстрелу та паклобутразолу на рослинах цукрового буряка у фази 60-ти та 80-ти днів вегетації підвищувало продуктивність культури: масу коренеплодів та цукристість.
  • Iснування відокремлених біжучих хвиль для системи нелінійно зв’язаних осциляторiв на двовимiрнiй ґратцi 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2017)
   Розглядається система звичайних диференціальних рівнянь, що описує динаміку нескінченної системи нелінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратцi. За допомогою методу критичних точок отриманий результат про ...
  • Iснування гетероклінічних біжучих хвиль у системі осциляторiв на двовимiрнiй ґратцi 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2014)
   За допомогою методу критичних точок і принципу концентрованої компактності досліджено питання про існування гетероклінічних біжучих хвиль для системи лінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірної ґратцi.
  • Iснування перiодичних за часом розв’язкiв системи осциляторiв на двовимiрнiй ґратці 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2012)
   Розглядається система диференціальних рівнянь, що описує динаміку нескінченної системи лінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці. Отримано результат про існування періодичних за часом розв'язків. За ...
  • Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym 

   Tarasenko, Halina; Тарасенко, Галина; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (2014)
   Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym Podsumowanie: W artykule przedstawiono sposoby kształtowania w rodzinie dziecięcego stosunku do przyrody. Ogуlna ...
  • Le français des affaires. Ділова французька мова 

   Будас, Юлія Олексіївна; Будас, Юлия Алексеевна; Budas, Iuliia; Будас, Ю. О.; Будас, Ю. А. (Вінниця. – ТОВ фірма «Планер», 2017)
   Посібник містить тексти й завдання французькою мовою, котрі спрямовані на формування навичок усного й писемного професійного мовлення. За структурою «Le français des affaires»складається з восьми змістових модулів. Кожний ...
  • Linguistic and cognitive features of syntactic foregrounding in contemporary American poetry texts 

   Мосійчук, А. В.; Мосийчук, А. В.; Mosiichuk, А. (Вінниця, 2013)
   The paper highlights linguistic and cognitive nature of syntactically foregrounded elements of contemporary American poetry texts, which attract the reader’s attention due to their specific formal organization. The principle ...
  • Linguistic and cognitive mechanisms of the formation of syntactic constructions of contemporary American poetry texts 

   Strilchuk, A.; Стрільчук, А. В.; Стрильчук, А. В. (Lodz: Peter Lang, 2012)
   Syntactic constructions of contemporary American poetry with their characteristic novelty and originality of form pose an interesting problem from the point of view of the mechanisms which determine their formation and ...
  • Linguo-stylistic realization of the symbol “TIME” in the novel “The Hours” by Michael Cunningham 

   Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. Y.; Мисловська, О. А.; Мысловская, Е. А.; Myslovska, O. A. (Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, 2018)
   The article investigates the symbolism “TIME” on the material of the novel “The Hours” written by Michael Cunningham. The article shows the most important linguo-stylistic features which are used for the realization of ...
  • Modelling the kinematic structure of movements of qualified canoeists 

   Жирнов, Олександр; Zhyrnov, Oleksandr; Богуславська, Вікторія; Bohuslavska, Viktoriia; Грузевич, Ірина; Hruzevych, Iryna; Halan, Yaroslav; Мосейчук, Юрій; Moseichuk, Yurii; Пітин, Мар’ян; Pityn, Marian (2017)
   The significant differences in the kinematic structure of the rowing technique on the old and modern design boats, and in the kinematic structure of the techniques of physical efforts in the qualified canoeists and the ...
  • Models of football tactics : a monograph 

   Kostukevich, V. M.; Костюкевич, В.М.; Костюкевич, В.М. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020)
   The monograph presents the methods of control and analysis of competitive activity in football. Four tactical models of game by football teams are specified. The key parameters of technical and tactical activity by players ...
  • Modernization of learning and training process of female handball players at the age of 11 – 12 at the initial stage of training activities 

   Shuba, Lyudmila; Шуба, Людмила; Шуба, Людмила (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   The article is devoted to the search of new approaches that are aimed at the improvement of handball training system. The author analyzes contemporary methods and existing means of improving physical skills of female ...
  • Morphosyntactic Models of Sentences with Participles in the Role of Adjunct in the Contemporary German Language 

   Боровська, Олена; Боровская, Елена; Borovska, Olena (The Academy of Management and Administration in Opole, 2017)
   Сучасні напрями лінгвістичної науки вимагають переосмислення усталених моделей мовних одиниць. Статтю присвячено дослідженню морфосинтаксичних моделей речень з партиципами І / ІІ у ролі ад’юнкта в сучасній німецькій мові. ...
  • Nomination in der deutschen Jugendsprache 

   Mienkova, T.; Мєнкова, Т.; Менкова, Т. (Вінниця : ВДПУВДПУ, 2013)
  • Non-formal Environmental Education in Canada: the Role of Outdoor Educational Establishments 

   Pop, O. Yu.; Поп, Е. Ю.; Поп, О. Ю. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Training programs, operating in the centers offer students the opportunity to obtain environmental information, to make their own discoveries in a practical way and take a walk on the natural landscape. As a result such ...