Now showing items 35-54 of 3507

  • Implementing of problem-based learning in the ESL classroom 

   Lysa, A.; Лиса, А. М.; Хмизенко, Д. О.; Khmyzenko, D.; Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. (2016)
   Дана стаття займається оглядом змісту проблемного навчання та основних шляхів його застосування у процесі вивчення англійської мови як другої. Проблемне навчання це індуктивний прийом навчання, що використовує реальну ...
  • Incorporating video content in the esl classroom: learning strategies and conceptual sidelines 

   Зарічна, О. В.; Зарична, Е. В.; Zarichna, O. V.; Мельник, Л. В.; Melnyk, L.; Litvinova, A.; Літвінова, A. М.; Литвинова, А. М. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Стаття присвячена проблемі використання автентичних відеоресурсів, зокрема фільмів і трейлерів, у вивченні іноземної мови. Поєднання звукового і візуального образів, реальні ситуації спілкування, що мають відповідне мовне ...
  • Iснування відокремлених біжучих хвиль для системи нелінійно зв’язаних осциляторiв на двовимiрнiй ґратцi 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2017)
   Розглядається система звичайних диференціальних рівнянь, що описує динаміку нескінченної системи нелінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратцi. За допомогою методу критичних точок отриманий результат про ...
  • Iснування гетероклінічних біжучих хвиль у системі осциляторiв на двовимiрнiй ґратцi 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2014)
   За допомогою методу критичних точок і принципу концентрованої компактності досліджено питання про існування гетероклінічних біжучих хвиль для системи лінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірної ґратцi.
  • Iснування перiодичних за часом розв’язкiв системи осциляторiв на двовимiрнiй ґратці 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2012)
   Розглядається система диференціальних рівнянь, що описує динаміку нескінченної системи лінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці. Отримано результат про існування періодичних за часом розв'язків. За ...
  • Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym 

   Tarasenko, Halina; Тарасенко, Галина; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (2014)
   Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym Podsumowanie: W artykule przedstawiono sposoby kształtowania w rodzinie dziecięcego stosunku do przyrody. Ogуlna ...
  • Le français des affaires. Ділова французька мова 

   Будас, Юлія Олексіївна; Будас, Юлия Алексеевна; Budas, Iuliia; Будас, Ю. О.; Будас, Ю. А. (Вінниця. – ТОВ фірма «Планер», 2017)
   Посібник містить тексти й завдання французькою мовою, котрі спрямовані на формування навичок усного й писемного професійного мовлення. За структурою «Le français des affaires»складається з восьми змістових модулів. Кожний ...
  • Linguo-stylistic realization of the symbol “TIME” in the novel “The Hours” by Michael Cunningham 

   Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. Y.; Мисловська, О. А.; Мисловская, Е.А.; Myslovska, O. A. (Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, 2018)
   The article investigates the symbolism “TIME” on the material of the novel “The Hours” written by Michael Cunningham. The article shows the most important linguo-stylistic features which are used for the realization of ...
  • Modelling the kinematic structure of movements of qualified canoeists 

   Жирнов, Олександр; Zhyrnov, Oleksandr; Богуславська, Вікторія; Bohuslavska, Viktoriia; Грузевич, Ірина; Hruzevych, Iryna; Halan, Yaroslav; Мосейчук, Юрій; Moseichuk, Yurii; Пітин, Мар’ян; Pityn, Marian (2017)
   The significant differences in the kinematic structure of the rowing technique on the old and modern design boats, and in the kinematic structure of the techniques of physical efforts in the qualified canoeists and the ...
  • Modernization of learning and training process of female handball players at the age of 11 – 12 at the initial stage of training activities 

   Shuba, Lyudmila; Шуба, Людмила; Шуба, Людмила (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   The article is devoted to the search of new approaches that are aimed at the improvement of handball training system. The author analyzes contemporary methods and existing means of improving physical skills of female ...
  • Morphosyntactic Models of Sentences with Participles in the Role of Adjunct in the Contemporary German Language 

   Боровська, Олена; Боровская, Елена; Borovska, Olena (The Academy of Management and Administration in Opole, 2017)
   Сучасні напрями лінгвістичної науки вимагають переосмислення усталених моделей мовних одиниць. Статтю присвячено дослідженню морфосинтаксичних моделей речень з партиципами І / ІІ у ролі ад’юнкта в сучасній німецькій мові. ...
  • Nomination in der deutschen Jugendsprache 

   Mienkova, T.; Мєнкова, Т.; Менкова, Т. (Вінниця : ВДПУВДПУ, 2013)
  • Non-formal Environmental Education in Canada: the Role of Outdoor Educational Establishments 

   Pop, O. Yu.; Поп, Е. Ю.; Поп, О. Ю. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Training programs, operating in the centers offer students the opportunity to obtain environmental information, to make their own discoveries in a practical way and take a walk on the natural landscape. As a result such ...
  • Odrodzenie polskiej mniejszosci narodowej na Winniczyznie w okresie niepodległosci Ukrainy 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю. А.; Moskvichova, Yu. O.; Moskwiczowa, J.; Glinczewski, J.; Глінчевський, Ж.; Глинчевский, Ж. (Lublin, 2014)
   W artykule podjęto próbę pokazania znaczenia i roli mniejszości narodowych, w tym polskiego, w rozwoju kultury i edukacji na terenie Winnicy na Ukrainie. Przedstawiono główne kierunki aktywności polskich stowarzyszeń ...
  • On the dynamical equations of a system of linearly coupled nonlinear oscillators 

   Бак, С. М.; Bak, S. N.; Панков, О. А.; Pankov, A. A.; Панков, А. А. (Ukrainian Mathematical Journal, 2006)
   We consider a system of differential equations that describes the dynamics of an infinite chain of linearly coupled nonlinear oscillators. Some results concerning the existence and uniqueness of global solutions of the ...
  • Pedagogical conditions of activation of children’s motional activity 

   Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Суми : СумДПУ, 2016)
   The article deals with features of organization of children’s motional activity in the system of sport and recreational activities in kindergarten based on specified pedagogical conditions. In order to determine the levels ...
  • Pedagogical conditions of teachers’ training to formation of children’s aesthetic experience 

   Голюк, Оксана; Holiuk, Oksana; Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Ivanovo, 2017)
   In the article the problem of prospective primary school teachers’ training to formation of junior schoolchildren’s aesthetic experience is considered as a complicated and multiaspect process. In author’s opinion, ...
  • Pedagogical views of S.Myropolsky on the contents of primary education 

   Holiuk, О.А.; Голюк, О.А.; Rodiuk, N.Y.; Родюк, Н.Ю. (Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2018)
   The article is devoted to the integral analysis of S.Miropolsky`s didactic views. The peculiarities of the teacher`s approach to the essence of the learning process are discovered: the structural components of the content ...
  • Peridoc traveling waves in chains of oscillators 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (Communications in Mathematical Analysis, 2007)
   It is considered the system of differential equations that describes the dynamics of an infinite chain of linearly coupled nonlinear oscillators. Results on existence of the periodic travelling waves are obtained.
  • Personal Maturity as a Factor of the Teacher’s Readiness for Constructive Interaction with Students 

   Galuziak, Vasyl; Галузяк, В.; Kholkovska, Iryna; Холковська, І. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   The article contains a consideration of the phenomenon of the teacher's personal maturity as the key factor of the efficiency of pedagogic activity. On the basis of an analysis of psychological and pedagogical approaches ...