Now showing items 75-94 of 8070

  • Implementing e – learning in the context of future professional activity 

   Shevchenko, Liudmyla Stanislavivna; Шевченко, Людмила Станіславівна (Вінниця : Друк плюс, 2020)
   Our researches show that studying in higher educational establishments should be constructed in such a way that not only provide students with a certain amount of knowledge, skills and abilities, but also to learn to acquire ...
  • Implementing of problem-based learning in the ESL classroom 

   Lysa, A.; Лиса, А. М.; Хмизенко, Д. О.; Khmyzenko, D.; Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. (2016)
   Дана стаття займається оглядом змісту проблемного навчання та основних шляхів його застосування у процесі вивчення англійської мови як другої. Проблемне навчання це індуктивний прийом навчання, що використовує реальну ...
  • Incorporating video content in the esl classroom: learning strategies and conceptual sidelines 

   Зарічна, О. В.; Зарична, Е. В.; Zarichna, O. V.; Мельник, Л. В.; Melnyk, L.; Litvinova, A.; Літвінова, A. М.; Литвинова, А. М. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Стаття присвячена проблемі використання автентичних відеоресурсів, зокрема фільмів і трейлерів, у вивченні іноземної мови. Поєднання звукового і візуального образів, реальні ситуації спілкування, що мають відповідне мовне ...
  • Incorporating Video Content in the ESL Classroom: Learning Strategies and Conceptual Sidelines. 

   Зарічна, О.В.; Заричная, Е. В.; Zarichna, O.V.; Мельник, Л. В.; Мельник, Л. В.; Melnyk, L. V.; Літвінова, А. М.; Литвинова, А. Н.; Litvinova, A. M. (Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018)
   The article is dedicated to incorporation of authentic video resources, films and trailers in particular, in the process of foreign language learning. The article presents an integral methodology of using this video resource ...
  • Indicators of level development of the Olympic knowledge of elementary school pupils 

   Misjura, Alina; Місюра, Аліна; Vrublevskiy, Eugenу; Врублевський, Євгеній (ТОВ «Планер», 2019)
   The Olympic Movement – the social phenomenon, having a huge impact on many spheres of society life, especially on education. Inclusion of the Olympic bases in the process of education promotes the formation of pupils’ ...
  • Individual approach in the development of muscle mass in women of mature age 

   Naumenko, Yanina; Науменко, Яніна; Vrublevskiy, Eugeny; Врублевський, Євгеній; Sevdaleva, Kseniya; Севдалева, Ксенія (ТОВ «Планер», 2019)
   This article deals with the current trend in the work of most fitness clubs - personal training. The description of the work of an individual trainer and the advantages of such classes are given. Emphasis is placed on ...
  • Influence of dextrel and paklobutrazol retarders on productivity of sugar beet plants 

   Shevchuk, O. A; Шевчук, О.А. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2018)
   Застосування препаратів ретардантної дії декстрелу та паклобутразолу на рослинах цукрового буряка у фази 60-ти та 80-ти днів вегетації підвищувало продуктивність культури: масу коренеплодів та цукристість.
  • Influence of foliar feeding on the grain productivity of corn hybrids in the conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine 

   Kolisnyk, O.M.; Khodanitska, O.O.; Butenko, A.O.; Lebedieva, N.A. (Ukrainian Journal of Ecology, 2020)
   Ukraine is a large agricultural country with grain production of more than 60 million tons. At that, the percentage of tilled agricultural land reaches 80%, and in some regions even exceeds 90%. The environmental imbalance ...
  • Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves 

   Шевчук, О.; Shevchuk, О.; Шевчук, В.; Shevchuk, V. (2020)
   Досліджено організацію мезоструктури листкового апарату та вміст пігменту у листках при застосуванні регуляторів росту з різним механізмом дії – есфону (2-HEFC) (0,2%) (етиленпродуцент) та Епіну (0,1 мл/л) (стимулятор ...
  • Iснування відокремлених біжучих хвиль для системи нелінійно зв’язаних осциляторiв на двовимiрнiй ґратцi 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2017)
   Розглядається система звичайних диференціальних рівнянь, що описує динаміку нескінченної системи нелінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратцi. За допомогою методу критичних точок отриманий результат про ...
  • Iснування гетероклінічних біжучих хвиль у системі осциляторiв на двовимiрнiй ґратцi 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2014)
   За допомогою методу критичних точок і принципу концентрованої компактності досліджено питання про існування гетероклінічних біжучих хвиль для системи лінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірної ґратцi.
  • Iснування перiодичних за часом розв’язкiв системи осциляторiв на двовимiрнiй ґратці 

   Бак, С. М.; Бак, С. Н.; Bak, S. M. (2012)
   Розглядається система диференціальних рівнянь, що описує динаміку нескінченної системи лінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці. Отримано результат про існування періодичних за часом розв'язків. За ...
  • Kepамічне виробництво в Бару в кінці XIX на початку XX ст. 

   Жмурко, В. А. (Вінниця, 1992)
   Необхідно відмітити, що мабуть настав час розширити сферу діяльності такої науки як археологія на зовсім недалекі від нас часи. Обмаль зібраних етнографічних матеріалів, приведе нас, в недалекому ...
  • Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym 

   Tarasenko, Halina; Тарасенко, Галина; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (2014)
   Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym Podsumowanie: W artykule przedstawiono sposoby kształtowania w rodzinie dziecięcego stosunku do przyrody. Ogуlna ...
  • Le français des affaires. Ділова французька мова 

   Будас, Юлія Олексіївна; Будас, Юлия Алексеевна; Budas, Iuliia; Будас, Ю. О.; Будас, Ю. А. (Вінниця. – ТОВ фірма «Планер», 2017)
   Посібник містить тексти й завдання французькою мовою, котрі спрямовані на формування навичок усного й писемного професійного мовлення. За структурою «Le français des affaires»складається з восьми змістових модулів. Кожний ...
  • Linguistic and cognitive features of syntactic foregrounding in contemporary American poetry texts 

   Мосійчук, А. В.; Мосийчук, А. В.; Mosiichuk, А. (Вінниця, 2013)
   The paper highlights linguistic and cognitive nature of syntactically foregrounded elements of contemporary American poetry texts, which attract the reader’s attention due to their specific formal organization. The principle ...
  • Linguistic and cognitive mechanisms of the formation of syntactic constructions of contemporary American poetry texts 

   Strilchuk, A.; Стрільчук, А. В.; Стрильчук, А. В. (Lodz: Peter Lang, 2012)
   Syntactic constructions of contemporary American poetry with their characteristic novelty and originality of form pose an interesting problem from the point of view of the mechanisms which determine their formation and ...
  • Linguo-stylistic realization of the symbol “TIME” in the novel “The Hours” by Michael Cunningham 

   Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. Y.; Мисловська, О. А.; Мысловская, Е. А.; Myslovska, O. A. (Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, 2018)
   The article investigates the symbolism “TIME” on the material of the novel “The Hours” written by Michael Cunningham. The article shows the most important linguo-stylistic features which are used for the realization of ...
  • M-learning як інноваційна технологія навчання іноземної мови 

   Рогульська, О. О; Rogulska, O.; Тарасова, О. В.; Tarasova, O. (Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті наголошено на важливості модернізації змісту навчальних курсів й запровадженні нових технологій навчання іноземної мови. Проаналізовано специфіку й можливості мобільного навчання як ефективної дистанційної технології, ...
  • Metaphorical conceptual formations in contemporary English educational discourse (based on TED-talks video lectures). 

   Мосійчук, А.В.; Мосийчук, А.В.,; Mosiichuk, A.V.; Шубович, І.І.; Шубович, И.И.; Shubovych, I.I. (East European Science Journal, 2020)
   The paper examines metaphorical conceptual formations in contemporary English educational discourse from the perspective of Conceptual Metaphor Theory. The paper claims that conceptual metaphors may be indicative of different ...