Now showing items 393-412 of 2512

  • Два аспекти музично-педагогічної діяльності Б. Л. Яворського 

   Ліва, Н. В.; Liva, N. V.; Левая, Н. В. (Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017)
   У статті розглядаються два вектори музично-педагогічної діяльності провідного музикознавця, талановитого лектора й педагога Болеслава Леопольдовича Яворського (1877–1942), просвітницька діяльність якого значною мірою була ...
  • Декальцинація грунтів Вінниччини : проблема та перспективи її вирішення 

   Дєдов, О. В.; Дедов, А. В.; Dedov, A. V. (2014)
   Наведено дані про основні агрохімічні показники ґрунтів Вінниччини, викладено причини підвищення їх кислотності, доведено важливість хімічної меліорації у відновленні та підвищенні родючості її земель. Визначено економічну ...
  • Демократичний режим в Україні 

   Богатко, А.; Bohatko, A.; Кондратюк, І.; Kondratiuk, I. (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У статті йдеться про загальний стан демократії в Україні, готовність до справжнього демократичного режиму та розуміння українським суспільством поняття «демократія».
  • Державна політика радянської влади щодо протестантських релігійних організацій України у перше повоєнне десятиліття ХХ ст. 

   Зінько, І. Ю.; Зинько, И. Ю.; Zinko, I. Y.; Zinko, I. Yu. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
   У статті аналізується мережа, структура та склад протестантських релігійних організацій. Охарактеризована нормативно-правова база регулювання питань культової релігійної діяльності. Розкрита роль і завдання окремих державних ...
  • Державний устрій Німеччини 

   Шевчук, Ю. А.; Shevchuk, Yu. A. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті на основі аналізу законодавчих актів досліджуються особливості державного устрою Німеччини.
  • Державний устрій Франції 

   Кулібабчук, Ю.; Кулибабчук, Ю.; Kulibabchuk, Yu. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   У статті на основі аналізу законодавчих актів досліджуються особливості державного устрою Франції.
  • Деривационная категория наименований алкогольных напитков в русском и украинском языках 

   Боюн, А. М.; Boyun, A. M. (Вінниця, ВДПУ, 2001)
   Статья содержит в себе лингвистический анализ номинаций, входящих в лексико-семантическую парадигму наименований алкогольных напитков в русском и украинском языках. На основании данных толковых словарей и интуитивно-логического ...
  • Деривационная парадигма наименований жидких продуктов и кушаний в современном русском языке 

   Боюн, А. М.; Boyun, A. M. (Київ: Т-во “Знання” України, 2001)
   В статье проанализирована лексико-семантическая парадигма наименований жидких продуктов и кушаний в современном русском языке, определены ее ядерные и периферийные составляющие. На основе словарных дефиниций выявлены ...
  • Деталі машин 

   Іванчук, А. В.; Иванчук, А. В.; Ivanchuk, A. V. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010)
   У навчальному посібнику з дисципліни «Деталі машин», як складової частини машинознавства, викладено знання про привод машин. Область знань про привод машин інтегрує поняття призначення, будови, принципу дії, класифікації ...
  • Детермінанти розвитку іпохондричних явищ у фахівців різних професій 

   Візнюк, І. М.; Визнюк, И. М.; Vіznyuk, І. M. (2016)
   У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку іпохондричних розладів в аспекті професійного забезпечення людини. Визначені напрямки цього феномену у психологічній літературі. Показано проблему ...
  • Дефиниционный и интуитивно-логический анализ семантической структуры лексемы вода 

   Боюн, А. М.; Boyun, A. M. (Київ: Нац. пед. університет ім. М.П. Драгоманова, 2001)
   Статья содержит в себе описание семантической структуры лексемы вода на основе дефиниционного и интуитивно-логического анализа. Охарактеризованы квалитативные, функциональные, обстоятельственные, квантитативные, экзистенциальные ...
  • Деякі аспекти використання хмарних сервісів у підготовці майбутніх учителів/ 

   Ковтонюк, Г. М; Ковтонюк, Г. Н.; Kovtoniuk, H. M (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті розкрито деякі аспекти використання хмарних обчислень у підготовці майбутніх учителів. Проаналізовано деякі хмарні сервіси компаній Microsoft і Google. Наведено приклад використання сервісу Google Sites для ...
  • Деякі аспекти впровадження методів дистанційного навчання у вищі навчальні заклади 

   Мельник, Л. В.; Melnyk, L. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті доведена необхідність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців, розглянуто направлення застосування дистанційних технологій у сучасній освіті. дистанційна форма навчання ...
  • Деякі аспекти фізичного виховання дітей в зонах екологічно несприятливих умов проживання 

   Сікорська, Лілія; Сикорская, Лилия; Sikorska, Lily; Данчук, Петро; Данчук, Петр; Danchuk, Petr (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   У роботі описано вплив несприятливої екології на фізичний стан дітей шкільного віку. Наголошується, що незважаючи на те, що минуло більше 30 років після Чорнобильської катастрофи, проблеми реабілітації й оздоровлення нації ...
  • Деякі підходи до методології історико-регіонального дослідження приватних книжкових зібрань 

   Кароєва (Соломонова), Т. Р.; Karojeva (Solomonova), T. R. (Вінниця, 2013)
   У статті розглядаються можливі підходи до методології історичного дослідження приватних книжкових зібрань на регіональному рівні.
  • Деякі форми позанавчальної роботи у фаховій підготовці вчителя математики 

   Михайленко, Любов Федорівна; Коношевський, Олег Леонідович; Михайленко, Л.Ф.; Коношевский, О.Л.; Mykhailenko, L.F.; Konoshevskyi, O.L. (Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2012)
   У роботі описано технологію підготовки і написання студентами тез методичного напряму. Підготовка тез методичного напряму забезпечує одночасно методичну і наукову роботи студентів. Поєднання наукового пошуку студента з ...
  • Джазовий фестиваль “VINNYTSIA JAZZFEST” у культурному житті Вінниччини кінця XX – початку XXI ст.: динаміка розвитку 

   Москвічова, Ю.; Москвичова, Ю.; Moskvichova, Yu. (Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016)
   У статті проаналізовано діяльність Міжнародного джазового фестивалю ”VINNYTSIA JAZZFEST”. Розглянуто динаміку фестивалю, специфіку фестивальних програм. Досліджено тенденції розвитку проекту від заснування до становлення ...
  • Джерела до вивчення українсько-польських культурних відносин (2000–2012 роки) 

   Пачос, Ю. В.; Pachos, Yu. V. (Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2014)
   У статті проаналізовано джерельну базу вивчення українсько-польських культурних відносин у 2000–2012 рр. Здійснено поділ джерел на окремі групи (неопубліковані та опубліковані), надано їх коротку характеристику, а також ...
  • Дивосвіт наукового життя: Ювілейне ессе 

   Пахальчук, Н. О.; Pakhalchuk, N. O. (Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2010)
   Видання презентує віхи наукового життя доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки та методики початкового навчання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського ...
  • Дидактика початкової освіти 

   Кіт, Г. Г.; Кит, Г. Г.; Kit, G.G.; Петрович, О. Б.; Petrovich, O. B.; Карук, І. В.; Карук, И. В.; Karuk, I. V. (Вінниця : ЦОП “Документ Принт”, 2017)
   У навчально-методичному посібнику для студентів спеціальності “Початкова освіта” розроблено плани практичних і лабораторних занять, практичні завдання для студентів, списки літератури до окремих тем і предмету в цілому, ...