Now showing items 71-90 of 6593

  • Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym 

   Tarasenko, Halina; Тарасенко, Галина; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (2014)
   Kształtowanie estetycznego stosunku do przyrody u dzieci w młodszym wieku szkolnym w środowisku rodzinnym Podsumowanie: W artykule przedstawiono sposoby kształtowania w rodzinie dziecięcego stosunku do przyrody. Ogуlna ...
  • Le français des affaires. Ділова французька мова 

   Будас, Юлія Олексіївна; Будас, Юлия Алексеевна; Budas, Iuliia; Будас, Ю. О.; Будас, Ю. А. (Вінниця. – ТОВ фірма «Планер», 2017)
   Посібник містить тексти й завдання французькою мовою, котрі спрямовані на формування навичок усного й писемного професійного мовлення. За структурою «Le français des affaires»складається з восьми змістових модулів. Кожний ...
  • Linguistic and cognitive features of syntactic foregrounding in contemporary American poetry texts 

   Мосійчук, А. В.; Мосийчук, А. В.; Mosiichuk, А. (Вінниця, 2013)
   The paper highlights linguistic and cognitive nature of syntactically foregrounded elements of contemporary American poetry texts, which attract the reader’s attention due to their specific formal organization. The principle ...
  • Linguistic and cognitive mechanisms of the formation of syntactic constructions of contemporary American poetry texts 

   Strilchuk, A.; Стрільчук, А. В.; Стрильчук, А. В. (Lodz: Peter Lang, 2012)
   Syntactic constructions of contemporary American poetry with their characteristic novelty and originality of form pose an interesting problem from the point of view of the mechanisms which determine their formation and ...
  • Linguo-stylistic realization of the symbol “TIME” in the novel “The Hours” by Michael Cunningham 

   Прокопович, Н. Ю.; Prokopovych, N. Y.; Мисловська, О. А.; Мысловская, Е. А.; Myslovska, O. A. (Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, 2018)
   The article investigates the symbolism “TIME” on the material of the novel “The Hours” written by Michael Cunningham. The article shows the most important linguo-stylistic features which are used for the realization of ...
  • M-learning як інноваційна технологія навчання іноземної мови 

   Рогульська, О. О; Rogulska, O.; Тарасова, О. В.; Tarasova, O. (Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті наголошено на важливості модернізації змісту навчальних курсів й запровадженні нових технологій навчання іноземної мови. Проаналізовано специфіку й можливості мобільного навчання як ефективної дистанційної технології, ...
  • Metaphorical conceptual formations in contemporary English educational discourse (based on TED-talks video lectures). 

   Мосійчук, А.В.; Мосийчук, А.В.,; Mosiichuk, A.V.; Шубович, І.І.; Шубович, И.И.; Shubovych, I.I. (East European Science Journal, 2020)
   The paper examines metaphorical conceptual formations in contemporary English educational discourse from the perspective of Conceptual Metaphor Theory. The paper claims that conceptual metaphors may be indicative of different ...
  • Modelling the kinematic structure of movements of qualified canoeists 

   Жирнов, Олександр; Zhyrnov, Oleksandr; Богуславська, Вікторія; Bohuslavska, Viktoriia; Грузевич, Ірина; Hruzevych, Iryna; Halan, Yaroslav; Мосейчук, Юрій; Moseichuk, Yurii; Пітин, Мар’ян; Pityn, Marian (2017)
   The significant differences in the kinematic structure of the rowing technique on the old and modern design boats, and in the kinematic structure of the techniques of physical efforts in the qualified canoeists and the ...
  • Models of football tactics : a monograph 

   Kostukevich, V. M.; Костюкевич, В.М.; Костюкевич, В.М. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020)
   The monograph presents the methods of control and analysis of competitive activity in football. Four tactical models of game by football teams are specified. The key parameters of technical and tactical activity by players ...
  • Modernization of learning and training process of female handball players at the age of 11 – 12 at the initial stage of training activities 

   Shuba, Lyudmila; Шуба, Людмила; Шуба, Людмила (Вінниця: ТОВ "Планер", 2017)
   The article is devoted to the search of new approaches that are aimed at the improvement of handball training system. The author analyzes contemporary methods and existing means of improving physical skills of female ...
  • Morphosyntactic Models of Sentences with Participles in the Role of Adjunct in the Contemporary German Language 

   Боровська, Олена; Боровская, Елена; Borovska, Olena (The Academy of Management and Administration in Opole, 2017)
   Сучасні напрями лінгвістичної науки вимагають переосмислення усталених моделей мовних одиниць. Статтю присвячено дослідженню морфосинтаксичних моделей речень з партиципами І / ІІ у ролі ад’юнкта в сучасній німецькій мові. ...
  • Nomination in der deutschen Jugendsprache 

   Mienkova, T.; Мєнкова, Т.; Менкова, Т. (Вінниця : ВДПУВДПУ, 2013)
  • Non-formal Environmental Education in Canada: the Role of Outdoor Educational Establishments 

   Pop, O. Yu.; Поп, Е. Ю.; Поп, О. Ю. (Вінниця : ВДПУ, 2017)
   Training programs, operating in the centers offer students the opportunity to obtain environmental information, to make their own discoveries in a practical way and take a walk on the natural landscape. As a result such ...
  • Ocoбливocтi функцioнувaння тa пeрeклaду бiблeїзмiв у твoрaх Вiльямa Шeкcпiрa: дипломна робота 

   Кургaєва, Iнна Iгoрiвна; Кургаева, И.И.; Kurgaeva, I.I (Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2018)
   Дане дослідження присвячене вивченню особливостей функціонування та перекладу фразеологізмів у творах Вiльямa Шeкcпiрa. Аналіз прикладів дав можливість встановити чотири основні тематичні групи біблеїзмів у творах Шекспіра: ...
  • Ocoбливocті opгaнізaції інклюзивнoгo дoшкільнoгo нaвчaльнoгo зaклaду 

   Ліхіцька, Л.М.; Вічавська, О.С.; Likhitska, L.M.; Vichavska, O.S. (Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018, 2019-10-10)
   Aктуaльнoю пpoблемoю кopекційнoї педaгoгіки є інклюзивне нaвчaння, тобто cтвopення тaкoгo освітнього cеpедoвищa, яке б відпoвідaлo пoтpебaм і мoжливocтям кoжнoї дитини, незaлежнo від ocoбливocтей її психофізичного ...
  • Odrodzenie polskiej mniejszosci narodowej na Winniczyznie w okresie niepodległosci Ukrainy 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю. А.; Moskvichova, Yu. O.; Moskwiczowa, J.; Glinczewski, J.; Глінчевський, Ж.; Глинчевский, Ж. (Lublin, 2014)
   W artykule podjęto próbę pokazania znaczenia i roli mniejszości narodowych, w tym polskiego, w rozwoju kultury i edukacji na terenie Winnicy na Ukrainie. Przedstawiono główne kierunki aktywności polskich stowarzyszeń ...
  • On the dynamical equations of a system of linearly coupled nonlinear oscillators 

   Бак, С. М.; Bak, S. N.; Панков, О. А.; Pankov, A. A.; Панков, А. А. (Ukrainian Mathematical Journal, 2006)
   We consider a system of differential equations that describes the dynamics of an infinite chain of linearly coupled nonlinear oscillators. Some results concerning the existence and uniqueness of global solutions of the ...
  • On well-posedness of the Cauchy problem for system of oscillators in weighted spaces 

   Bak, Sergiy; Kovtonyuk, Galyna (2021)
   We consider an infinite system of ordinary differential equations that describes the dynamics of an infinite system of linearly coupled nonlinear oscillators on a two dimensional integer-valued lattice. We prove results ...
  • Online медіа-школа для голів ОТГ 

   Неприцький, О. А.; Неприцкий, А. А.; Neprytskyi, O. A.; Неприцька, Т. І.; Неприцкая, Т.; Neprytska, T.; Журавський вель Граєвський, П.; Ланова, А. І.; Києнко-Романюк, Л. А.; Савчук, Є. Ю. (Вінниця : ВДПУ, 2020)
   Збірник навчальних кейсів "Онлайн медіа-школа для голів ОТГ" створений в рамках однойменного проекту. Проект реалізується ГО "Асоціація євроклубів Вінниччини" за підтримки Вінницької обласної ради як проект-переможець у ...
  • Passionarity of preschoolers as indicator of their life energy 

   Havrysh, N.V.; Гавриш, Н.В.; Krytiy, K.L.; Крутій, К.Л.; Крутий, Е.Л. (Latvia “Baltija Publishing”, 2018)
   According to psychologists and educationalists, the reason for many problems in personality development of modern children is their passivity and unwillingness to take the lead and to assume the role of the leader. Growth ...