Основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Формування моральної культури майбутніх учителів початкових класів 

  Казьмірчук, Н.С.; Казьмирчук, Н.С.; Kazmirchuk, N.S. (Scientific and pedagogic internship «Innovative methods of organizational process in the field of pedagogy and psychology іn Ukraine and EU countries», 2019)
  У статті подано власне поняття моральної культури педагога як системної характеристики та базової складової професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів; виокремлено критерії та показники моральної ...
 • Використання театральних технологій на уроках мистецтва в початковій школі 

  Григоренко, В.; Hrihorenko, V. (Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2020)
  Стаття присвячена проблемі використання театральних технологій на уроках мистецтва в початковій школі. Використання на уроках елементів театрального мистецтва стимулюють розвиток образного мислення, уяви, фантазії, створюють ...
 • Особливості використання орігамі-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

  Казьмірчук, Н.; Казьмирчук, Н.; Kazmirchuk, N.; Клапій, О.; Клапий, А.; Clapy, A. (Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2018)
  Стаття присвячена проблемі всебічного розвитку молодших школярів засобами орігамі-терапії. Визначено переваги такого виду арт-терапії, психотерапевтичні властивості та механізм впливу на дітей з особивими освітніми потребами.
 • Удосконалення предметної мистецької компетентності студентів ЗВО шляхом внесення пропозицій до реалізації освітньої програми "Початкова освіта. Мистецтво" 

  Горковенко, Т.; Gorkovenko, T. (Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2020)
  У статті проаналізовано шляхи удосконалення предметної компетентності здобувачів вищої освіти, особливий наголос на моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми із внесенням пропозицій.
 • Трудове навчання у контексті гуманітарно-освітнього процесу 

  Казьмірчук, Н.С.; Казьмирчук, Н.С.; Kazmirchuk, N.S.; Поліхун, Р.О.; Полихун, Р.О.; Polihun, R.O. (Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми: збірник матеріалів всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції, 2018)
  У статті розкрито педагогічні умови та основні шляхи реалізації взаємозв’язку естетичного і трудового виховання молодших школярів у системі навчальновиховної роботи початкової школи.

View more