Основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, факультет дошкольного и начального образования имени Валентины Волошиной; Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Faculty of Preschool and Primary education (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2021)
  До збірника включені наукові статті з актуальних проблем професійно-творчої підготовки педагогів у контексті завдань реалізації наступності дошкільної та початкової освіти, що підготовлені викладачами і студентами України ...
 • Стаття Миколи Євшана «Свято Маркіяна Шашкевича» 

  Ільницький, М. (Вінниця : Твори, 2019)
  В статті йдеться не тільки і не стільки про самого Шашкевича, як про певні аспекти суспільно-політичного і культурного життя тогочасної Галичини, з якими було пов’язане ім’я одного з діячів «Руської Трійці».
 • Лицарський турнір за…літературу (сучасний коментар до полеміки між Сергієм Єфремовим і Миколою Євшаном 

  Ільницький, М. (Вінниця : Твори, 2019)
  У літературному процесі постійно відбувається зміна естетичної орієнтації, яка охоплює як горизонтальний (проблемно-тематичний пласт), так і вертикальний (жанрово-стильова система) вектори. Іноді цей процес проходить ...
 • Творчість – це свобода духу (Микола Євшан) 

  Ільницький, М. (Вінниця : Твори, 2019)
  Микола Євшан не був академічним ученим, він чи не єдиний в українській літературі «чистий» критик, який обрав для себе цю галузь літературної діяльності і зумів реалізувати в ній свій темперамент, естетичні уподобання та ...
 • Українське письменство кінця ХІХ – початку ХХ ст. в літературно-критичній рецепції Миколи Євшана 

  Хоцянівська, І. (Вінниця : Твори, 2019)
  У статті зроблено аналіз літературно-критичних праць Миколи Євшана, присвячених творчості українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття: І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, В. Стефаника та ін.

View more