Основне призначення IrVSPU–накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено(знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Юзеф Котоні: забутий подільський поет та композитор 

  Войнаровський, Анатолій; Войнаровский, А.; Voinarovskyi, A.; Черняк, Василь; Cherniak, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Юзеф Котоні по праву можна зарахувати до плеяди представників «української школи» у польській літературі. Його поетична та музична творчість повинна стати предметом вивчення літературознавців, музикознавців та краєзнавців.
 • Юліуш Словацький і Україна 

  Хоцянівська, Ірина; Хоцянивская, И.; Khotsianivska, I. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Юліуш Словацький належить до тих українських митців, які у надбаннях польського романтизму віднаходили суголосні елементи: визвольний пафос, тематику, героїчні образи, орієнтацію на національну історію, на осучаснення сфери ...
 • Польський військовий діяч з Погребища – Ржевуський Адам Адамович 

  Кушко, Ігор; Кушко, И.; Kushko, I.; Кушко, Мар’яна; Кушко, М.; Kushko, M. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Де б не бував Ржевуський Адам Адамович, які б випробування не випадали на долю, його життєві шляхи проходять не тільки через Санкт-Петербург і Москву, все ж, наприкінці життя він повертається на Україну, щоб саме тут дожити ...
 • Становище польського населення Поділля в кінці ХІХ ст. 

  Стадник, Олена; Стадник, Е.; Stadnyk, O. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  В кінці ХІХ ст. російський уряд проводив послідовну політику асиміляції поляків, викорінення їх національних традицій. Здійснювані самодержавством заходи передбачали знищення поляків як нації і були спрямовані на витіснення ...
 • «За нашу і вашу свободу»: події польського національного повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні у спільному дослідженні українських та польських істориків 

  Тучинський, Віталій; Тучинский, В.; Tuchynskyi, V. (Вінниця: ТОВ «Нілан- ЛТД», 2017)
  Неупереджений та зважений погляд відомих українських та польських істориків, що викладений у монографії, допоможе фахівцям та всім бажаючим об’єктивно оцінити події Листопадового 1830 -1831 рр. повстання на території ...

View more