Основне призначення репозитарію – накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено (знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Особливості морфогенезу та функціонування донорно-акцепторної системи рослин томатів за дії гібереліну та ретардантів 

  Кур’ята, В.Г.; Курьята, В.Г.; Kuryata, V. G.; Кравець, О.О.; Кравец, О.А.; Kravets, O.O. (Sciemcee Publishing. 2019, 2019)
  Представлено результати вивчення особливостей ростових процесів, морфогенезу та функціонування донорно-акцепторної системи рослин томатів за дії гібереліну та його антагоністів – триазолпохідного препарату тебуконазолу та ...
 • Морфо-біологічні особливості культури phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, О. О.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, О. А.; Khodanitska, О. О.; Сакалова, Г. В.; Сакаловая, Г. В.; Sakalova, G. V.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Vergelis, V. I. (Умань, 2019)
  У технологічному процесі застосування регуляторів росту рослин є перспективним методом для підвищення урожайності різних сільськогосподарських культур. Метою роботи було з’ясування впливу регуляторів росту Реастим (1,0 ...
 • Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A.; Вергеліс, В. І.; Вергелис, В. И.; Verhelis, V. І.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, О. О. (Вінниця, 2019)
  В статті представлені результати досліджень по вивченню ростових процесів та анатомічних показників культури пшениці сорту Краєвид залежно від обробки рістінгібуючим препаратом – тебуконазолом (0,5% та 1%) методами ...
 • Ефективність застосування добрив на пшениці озимій 

  Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O. O.; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е. А.; Khodanitska, O. O. (Київ. Інститут землеробства НААН, 2018)
  Стаття присвячена встановленню можливості покращення продуктивності озимої пшениці за рахунок використання амонійних добрив. Встановлено, що при застосуванні сульфату амонію та вуглеамонійних солей врожайність посівів ...
 • Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура 

  Липовий, В. Г.; Lipovy, V. G.; Шевчук, О. А.; Shevchuk, O. A.; Гуцол, Г. В.; Hutsol, G. V.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V. (Вінниця, 2019)
  В статті наведені результати досліджень особливостей росту і розвитку, формування продуктивності сортів топінамбура. Визначена величина асиміляційної поверхні рослин, продуктивність фотосинтезу різних генотипів топінамбура. ...

View more