Основне призначення репозитарію – накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено (знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Образ Польщі в країнах-партнерах (перша декада ХХІ ст.) 

  Неприцький, О. А.; Неприцкий, А. А.; Neprytskyi, O. A. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
  У статті проаналізовані результати досліджень, що були проведені в з метою вивчення національної репутації Польщі та поляків у країнах-партнерах протягом першої декади ХХІ століття п’ятьма відомими інституціями: Інститутом ...
 • Бібліотека закладу вищої освіти: виклики сьогодення 

  Білоус, В. С.; Белоус, В. С.; Bilous, V. S. (2018)
  У статті показано роль та місце бібліотеки закладу вищої освіти у виконанні важливих завдань сьогодення. Піднято актуальність розвитку інформаційно-бібліотечного сервісу на допомогу науково-дослідній роботі університету, ...
 • Наукометрика & відкритий доступ - актуальні пріоритети бібліотеки ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського 

  Наугольних, С. Г.; Наугольных, С. Г.; Nauholnykh, S. H. (2018)
  У статті узагальнено досвід наукової діяльності бібліотеки університету, зокрема запровадження наукометричних методик та базових положень відкритого доступу в діяльність Вінницького державного педагогічного університету ...
 • Впровадження Е-адміністрації у Польщі протягом 2000-2010 рр. 

  Києнко-Романюк, Є. С.; Киенко-Романюк, Е. С.; Kyyenko-Romaniuk, Y. S. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
  У статті досліджується законодавча база е-адміністрації та аналізуються відомі державні проекти із впровадження е-адміністрації у Польщі у першій декаді ХХІ століття. Протягом 2000-2010 років у Республіці Польщі було ...
 • Інформаційні технології у навчанні персоналу в Польщі на початку ХХІ ст. 

  Жмур, Є. І.; Жмур, Е. И.; Zhmur, Y. I. (Вінниця :ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
  У статті досліджується впровадження інформаційних технологій в організаціях, установах та на підприємствах Польщі на початку ХХІ століття. Електронне навчання не замінило традиційні форми підготовки персоналу, проте ...

View more