Основне призначення репозитарію – накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено (знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 11. Частина 2 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2020)
  У збірнику представлено наукові статті студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з актуальних проблем сучасної педагогіки і педагогічної психології.
 • Педагогічний пошук: Збірник наукових праць студентів і молодих вчених. Випуск 11. Частина 1 

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця: «Твори», 2020)
  У збірнику представлено наукові статті студентів і молодих вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з актуальних проблем сучасної педагогіки і педагогічної психології.
 • Українська революція (1917–1921) в іменах: вінницькі сторінки 

  Кароєва, Т. Р.; Кароева, Т. Р.; Karoyeva, T. R. (Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019)
  У виданні подано біографічний матеріал про діячів доби Української революції (1917–1921), пов’язаних з теренами сучасної Вінницької області. Він охоплює уродженців краю та тих осіб, які брали активну участь у діяльності ...
 • Про відновлювальну енергетику та енергозбереження на заняттях електротехніки 

  Матвійчук, Анатолій; Matviychuk, Anatoliy; Іванчук, Анатолій; Ivanchuk, Anatoliy; Хватков, Павло; Khvatkov, Pavlo (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  Найближчим часом перед людством гостро постануть проблеми дефіциту прісної води, продуктів харчування, енергетичних ресурсів, а також збереження довкілля і питання екології. Забезпечення цивілізації «чистою» енергією ...
 • Формування технічної грамотності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення технічних явищ 

  Іванчук, Анатолій; Ivanchuk, Anatoliy; Матвійчук, Анатолій; Matviychuk, Anatoliy (Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020)
  У статті, відповідно до культурологічного підходу модернізації технологічної освіти, розглянуто новий зміст технічних знань майбутніх учителів технологій та засіб їх формування. В якості системотворчого чинника формування ...

Просмотреть больше