Основне призначення репозитарію – накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуального продукту наукових працівників університету, інших електронних документів з фондів бібліотеки, на які не встановлено (знято) обмеження щодо авторського та суміжних прав; надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

 • УКРАЇНСЬКА МОВА МОРФОЛОГІЯ 

  Павликівська, Наталія (ТОВ фірма «Планер», 2018)
  У посібнику подано модульний курс «Українська мова. Морфологія», який структуровано в два змістові модулі, кожен із яких містить теоретичну частину (плани лекцій, тлумачення опорних понять), практичну частину (питання для ...
 • «ПОЗИВНІ» ЯК АНТРОПОНІМИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ 

  Павликівська, Наталія (2019)
  У статті йдеться про антропоніми вторинної номінації, зокрема про прізвиська і псевдоніми. Як окремий різновид псевдонімів розглядаються «позивні», якими наразі послуговуються учасники збройного російсько-українського ...
 • МІСЦЕ ПСЕВДОНІМА В АНТРОПОНІМНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

  Павликівська, Наталія (2019)
  У статті йдеться про сутність псевдоніма в українській антропонімній системі у форматі вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання ономастики» підготовки здобувачів вищої освіти «магістр».
 • ОСНОВНІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ МІКРОГІДРОНІМІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Павликівська, Наталія (2019)
  У статті йдеться про відонімні мікрогідроніми Вінницької області, які окреслюють у семантичному плані відантропонімні, відойконімні, відгідронімні похідні та похідні від інших топонімів. У цьому форматі йдеться про такі ...
 • Поліхудожня освіта майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: проблеми і перспективи 

  Барановська, І. Г.; Барановская, И. Г.; Baranovskya, I.G.; Мозгальова, Н.Г.; Мозгалева, Н.Г.; Mozgaleva, N.G. (Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  В статті порушується питання поліхудожньої освіти майбутніх вчителів мистецьких дисциплін в контексті завдань нової Української школи. Розкрито поліфункціональню природу мистецтва. Встановлено, що види мистецтва мають ...

Просмотреть больше